ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

บทความ

มาทดสอบการหลอกจิตใจคุณดี ลองดูกัน !

14-09-2553 15:00:27น.

Pick one of the following cards. Don 't click on it; just keep it in your head.
 
เลือกไพ่ 1 ใบแล้วจำไว้ให้ดี ไม่ต้องคลิ๊ก แค่คิดไว้ในใจ
 

 
scroll down when you have your card,
 
 
Think about your card for 20 seconds.
คิดในใจสัก 20 วินาที
I will attempt to read your mind!
ฉันจะอ่านใจคุณ
 
Scroll down after 20 Seconds
หลัง 20 วิ เลื่อนลงมาดูด้านล่าง
 
 


I Have Removed Your Card!
ฉันเอาไพ่ที่คุณเลือก ออกไปแล้ว!
 --------------------------------------------------------------

you need to Try again !
ลองดูอีกสักครั้งไหมล่ะ , ลองเลื่อนลงไปแล้วลองอีกครั้งสิ
Try again !
เลือกใบไหนก็ได้ ไม่ต้องคลิ๊กนะ จำไว้ในใจ
 

scroll down when you have your card,

 
I will attempt to read your mind again!
คิดในใจสัก 20 วินาทีฉันจะอ่านใจคุณ
หลัง 20 วินาที เลื่อนลงมาดูด้านล่างI Have Removed Your Card again!
ฉันเอาไพ่ที่คุณเลือก ออกไปแล้ว!
 

 

ที่มา : http://pretendmind.blogspot.com/