ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

���������������������������������������������������

วัตถุมงคลในพุทธศาสนา หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า พระเครื่องราง หรือ พระเครื่อง คือรูปสมมติของพระพุทธเจ้ามีขนาดเล็ก สร้างไว้สำหรับบรรจุไว้ในพุทธเจดีย์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า และเพื่อสืบทอดพระศาสนา

หมายเหตุ : หมวดหมู่นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ