ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

Hundertwasser Art

Friedensreich Hundertwasser

Hundertwasser ฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์

[เกิด 15 มกราคม ปี 1928  ถึงแก่กรรมเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ ปี 2000]

Friedensreich Hundertwasser สถาปนิกและศิลปิน ชาวออสเตรีย ซึ่งมีผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติออกมาในรูปแบบของ " Vegetative Painting " อันเป็นแนวคิดจากความงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
Friedensreich Hundertwasser ที่มีบ้านเกิดอยู่ที่นั่น เป็นหลัก เพราะเคยเห็นงานแกในหนังสือ กับ แอบชอบงานของ Gaudi กับ Klimt (งานของ Hundertwasser ได้รับอิทธิพลมาจากงานของสองคนนี้

สถาปัตยกรรมของ Hunbderwasser นั้นนับว่าเป็นงานออกแบบที่นำเสนอมุมมองจากธรรมชาติ ที่ปัจจุบันถูกลืมไปด้วยความอลังการของวิวัฒนาการทางวิทยาการ แต่น่าเสียดายที่Hunbderwasser เสียชีวิตลงเมื่อปี ค.ศ. 2000 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเขาจะจากไป แต่งานสถาปัตยกรรมเชิงศิลปกรรมของเขาก็เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติและนำหลักการนี้ไปพัฒนาสภาพบ้านเมืองให้น่าอยู่ต่อไป

Hunbderwasser กล่าวว่า " เราสามารถสร่างสวรรค์ขึ้นได้ด้วยมือของเรา และด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ" (Hunbderwasser , April 1991 )

   

Life of Hundertwasser

Hundertwasser's father Ernst Stowasser died three months after his son's first birthday. The Second World War was a hard time for Hundertwasser and his mother Elsa, as she was Jewish. They avoided persecution by posing as Catholics, a credible ruse because Hundertwasser's father had been a Catholic. To remain inconspicuous, Hundertwasser joined the Hitler Youth.

Hundertwasser developed artistic skills very early. After the war, he spent three months at the Academy of Fine Arts in Vienna. At this time he began to sign his art as Hundertwasser instead of Stowasser. He left to travel, using a small set of paints he carried at all times to sketch anything that caught his eye. He had his first commercial painting success in 1952-3 with an exhibition in Vienna.

His adopted surname is based on the translation of Sto (the Slavic word for "one hundred") into German. The name Friedensreich has a double meaning as "Peaceland" or "Peacerich" (in the sense of "peaceful"). The other names he chose for himself, Regentag and Dunkelbunt, translate to "Rainy day" and "Darkly multicoloured". His name Friedensreich Hundertwasser means, "Peace-Kingdom Hundred-Water".

Hundertwasser married Herta Leitner in 1958 but they divorced two years later. He married again in 1962 but was divorced by 1966.

He moved into architecture from the early 1950s. Hundertwasser also worked in the field of applied art, creating flags, stamps, coins, and posters. His most famous flag is the Koru Flag. As well as postage stamps for the Austrian Post Office, he also designed stamps for the Cape Verde islands and for the United Nations postal administration in Geneva on the occasion of the 35th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights
.

Hundertwasser considered New Zealand as his official home, and no matter where he went in the world, his watch was always set to New Zealand time. He was buried there after his death at sea on the RMS Queen Elizabeth 2 in 2000, at the age of 71.

*มี  5 ชิ้นผลงาน Limied Edition by Hundertwasser คลิ๊กชมครับ!

       

  

 

Omm Gallery

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา