ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

Art Masterpieces

Masterpiece Thai Artists
 

คำว่า "ศิลปะ" เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมาก เป็นศาสตร์ที่รวมผลงานที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลของมุนษย์ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ที่ประกอบไปด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป ์และศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณศิลป์หรือกระทั่ง ประยุกต์ศิลป์ซึ่งเป็นผลงานที่มนุษย์พบเห็นในชีวติประจำวันล้วน ให้คุณค่าให้ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ งานศิลปะแม้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางผลผลิตเพื่ออาหารทางกายแต่คุณสมบัติที่สำคัญยิ่งคือความงามที่ทำให้เกิดความรู้สึก ซาบซึ้งในคุณค่าของความงามหรือความพึงใจที่เรียกว่าคุณค่าทางสุนทรีย์ซึ่งคุณค่าทางสุนทรีย์นี้เองเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เลือกบริโภคผลงานศิลปะที่มีคุณค่า และ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

ความหมายของศิลปะ ศิลปะตรงกับภาษาอังกฤษว่า "ART" การทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ยากเพราะศิลปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างและ การ แสดงอารมณ์ความรู้สึกภายใจของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความงามความพอใจของแต่ละคน บางคนอาจมีความชื่นชมในความงามแตกต่างกันและยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจ ยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาศิลปะ

การกำหนดราคาของงานศิลปะ : งานศิลปะที่วางขายตามแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑสถานนั้น จะกำหนดคุณค่าทางศิลปะตามราคาที่เขาตั้งไว้หาได้ไม่ เพราะด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 1.อาจจะเกี่ยวกับเป็นลักษณะของเก่า ซึ่งราคาย่อมผันแปรไปจากข้อเท็จจริง 2.ราคาของศิลปะยังหาข้อยุติมิได้ว่า ควรจะเป็นราคาเท่าไร บางครั้งภาพเขียนบางชิ้นอาจมีราคาสูง แต่คุณค่าทางศิลปะอาจจะด้อยกว่านั้นก็ได้ ราคาก็เช่นเดียวกัน สมัยหนึ่งราคาของศิลปะชิ้นนั้นๆ ราคาอาจจะด่ำมาก แต่ล่วงเวลามาราคาอาจจะเขยิบไปสูงลิบเกินกว่าที่จะคาดหมายก็ได้ เพราะศิลปะกรรมบางชิ้น บางทีต้องรอเวลา งานจิตรกรรมบางชิ้นอาจจะก้าวล้ำยุคไปจนคนดูไม่ทัน ต่อมาเมื่อมีคนตาถึงก็อาจจะยกย่องให้เป็นงานอันมีคุณค่าสูงยิ่ง ราคาก็อาจจะสูงตามขึ้นไปอีก สรุปแล้วการกำหนดคุณค่าของงานศิลปกรรมจะเอาราคาของงานศิลปะชิ้นนั้นๆ ซึ่งกำหนดโดยตลาดซื้อขายกันมิได้

*ศิลปเป็นงานที่มีต้นทุนสูง ที่สูงนี้หมายความว่าทั้งชีวิตกว่าจะเก็บเกี่ยวประสปการณ์ ทักษะ ทดลองผิดถูก โดยที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสสร้างงานได้อีกหรือไม่! ในเมื่อมีโอกาสจะได้จับจองเป็นเจ้าของงานดีๆสักชิ้น เท่าไรมันไม่สำคัญสำหรับบางคน เพราะมันประเมินค่ามิได้ กับการที่คุณจะเป็นเจ้าของทั้งชีวิตและประสบการณ์ของจิตกรคนนั้นๆ ที่คุณชี่นชอบ...

เป็นที่น่าเสียดายที่ศิลปะของไทยมักไม่ค่อยมีบทบาทในโลกสากล สาเหตุน่าจะมาจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้งานศิลปะดีๆ เสียหายไปมาก นอกจากนี้ เรายังไม่ค่อยเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เข้าใจในศิลปะของไทย ความเข้าใจและ "เรื่องราว" จะช่วยให้มีค่ามากยิ่งขึ้น ไม่ควรคิดแต่เพียงว่าของดีย่อมมีคุณค่าในตัวเอง สมัยนี้มีดีต้องป่าวร้องให้คนอื่นรับรู้ เมื่อเข้าใจก็จะเห็นคุณค่า และมูลค่าหรือราคาก็จะตามมา...

*บทความแนะนำเกี่ยวกับธรุกิจศิลปะ : ลงทุนในศิลปะ   ศิลปะแห่งความตายขายได้เป็นพันล้าน   ภาพวาดที่ล้ำค่าที่สุดในโลก

หมายเหตุ1 : ราคาที่ผมตั้งไว้อยู่นี้ เป็นราคาความพึ่งพอใจส่วนตัวเบื้องต้น ทั้งนี้ราคาอาจผันแปรได้ ขึ้นอยู่กับความพึ่งพอใจราคากันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายกันอีกทีครับ!

 

Masterpiece Thai Artist "Thawan Duchanee" [ ถวัลย์ ดัชนี ]

Mr. Thawan Duchanee's activities are not limited to Thailand Thawan Duchanee was born in 1939 in Chiang Rai and studied at the Poh Chang Arts and Crafts College, and Silpakorn University, both in Bangkok. He received a postgraduate fellowship from the Dutch Ministry of Education to study at the Royal Academy of Visual Arts in Amsterdam....

Masterpiece Thai Artist "Angkarn Kalayanapong" [ อังคาร กัลยาณพงษ์ ]

Angkarn Kalayanapong is a leading Thai contemporary poet whose language is most eloquent and impressive. One of his distinguished works, Lamnam Phu Kradung draws great admiration as its literary work paints the beauty and vitality of nature and campaigns against environmental degradations. He has won both the SEAWRITE Award and...
 

Masterpiece Thai Artist "Pratuang Emjaroen" [ ประเทือง เอมเจริญ ]

One of the most Successful self - taught artist,he has held nineteen solo exhibition since 1962.He has also been awaraded several prizes through participartion in the National Exhibition of Art , including Bronze Medal Awards [Painting] in 1968,1969,1974 and 1976, In 1971 ,he founded the Dharma Group which held its first show of eleven...
จำหน่ายแล้ว! คลิกดูเพิ่มเติม

Masterpiece Thai Artist "Suwat Seankattiyarat" [ สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ]

Enduring with Thai’s exquisite history, it seems that art has integrated itself into all contexts of the society: politics; economy or sociology. The mergence eventually revealed significant identity of the realm. Known as a rich country of cultural heritage, the Thai society has attempted to preserve this valuable maneuver. Yet a question...

แสดง 1-6 จาก 6 รายการ