ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

เงินเจียงโบราณ - ประทับตรานาน - จำหน่ายแล้ว !

SOLD OUT
เงินเจียงทำจากวัสดุเงิน นิยมใช้กันในอาณาจักรล้านนา มีระยะเวลาการผลิตนรูปแบบเดียวกัน เพื่อใช้แทนเงินตรานานนับศตวรรษ เป็นเงินตราที่มีการใช้อยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หรืออาณาจักรล้านนาเดิม
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญและเงินตรา
  • รหัสสินค้า : 000177

รายละเอียดสินค้า เงินเจียงโบราณ - ประทับตรานาน - จำหน่ายแล้ว !

เงินเจียง

ทำจากวัสดุเงิน นิยมใช้กันในอาณาจักรล้านนา มีระยะเวลาการผลิตนรูปแบบเดียวกัน เพื่อใช้แทนเงินตรานานนับศตวรรษ เป็นเงินตราที่มีการใช้อยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หรืออาณาจักรล้านนาเดิม โดยมีอาณาเขตไปจนถึง พม่า ลาว โดยมีแร่ของเงินอยู่ประมาณ 85 - 90% ของน้ำหนักเงินทั้งหมด มีการทำเครื่องหมายบ่งบอกต้นกำเนิดของเงินแต่ละตัว โดยการทำเครื่องหมาย เช่นคำว่า แสน น่าน หลวง ซอย ญวน และสบฝาง เป็นต้น ซึ่งจากการพบเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ติดอยู่ข้างตัวเงิน สันนิษฐานว่ามีอยู่มากกว่า 10 เมืองที่ได้มีการจัดทำ และซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทนี้อยู่ อายุไม่เกิน 400 ปี ขึ้นอยู่กับตราที่ติดอยู่ข้างตัวเงินเจียง

แต่เดิมอาณาจักรล้านนามีเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองประมาณ 50 เมือง แต่ละเมืองผลิตเงินเจียงออกใช้ได้ตามพิกัดและรูปร่างของล้านนา โดยประทับตราเมืองแต่ละเมืองไว้ที่ขาทั้งสองข้าง โดยบางเมืองอาจใช้ตราสัญลักษณ์แบบเดียวกัน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจปกครองโดยบุคคลที่เป็นเครือญาติกัน เงินเจียงที่มีการถูกพบมากที่สุดคือ เงินเจียงที่ประทับตราเมือง เชียงแสน และเมืองเชียงใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนามาก่อน

ชิ้นนี้ถูกประทับตราคำว่า "นาน หรือ นวน (น่าน)"

สนใจติดต่อ
ศิริพงศ์ 089-1411002

/* Products stats */