ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

อัลบั้มรูปสมัยนาซี (Card Photos Nazi Germany)


SOLD OUT
พรรคนาซี (Nazi Party หรือ NSDAP : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) หรือพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน เดิมมีผู้เข้าร่วมเพียง 7 คน เป็นพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศเยอรมนีช่ว
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สินค้าโปรดของร้าน
  • รหัสสินค้า : 000226

รายละเอียดสินค้า อัลบั้มรูปสมัยนาซี (Card Photos Nazi Germany)

พรรคนาซี (Nazi Party หรือ NSDAP : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) หรือพรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน เดิมมีผู้เข้าร่วมเพียง 7 คน เป็นพรรคการเมืองที่ปกครองประเทศเยอรมนีช่วงจักรวรรดิที่สาม (The Third Reich) ตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2488 อยู่ใต้การบังคับบัญชาของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ใช้อุดมการณ์นาซีเป็นสิ่งโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวเยอรมันสนับสนุนเขา ให้นำเยอรมนีเข้าสู่ความเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก แต่เขาทำผิดพลาดโดยการรุกรานโปแลนด์ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 อันเป็นจุดเริ่มของสงครามโลกครั้งที่สอง

อุดมการณ์นาซีหลัก ประกอบไปด้วยความเป็นชาติหนึ่งเดียวของชาวเยอรมันทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (collectivism, nationalism), ความเป็นยอดของมนุษย์เผ่าอารยันซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในเชื้อสายเยอรมันตามความเชื่อดาร์วินิสต์ทางสังคมหรือเผ่าพันธุ์นิยม, การต่อต้านชาวยิว และต่อต้านคอมมิวนิสต์

สวัสติกะของพรรคนาซี เป็นสวัสติกะเวียนขวาสีดำ เอียง 45 องศา อยู่บนพื้นกลมสีขาว พื้นหลังสีแดง

Nazi Germany and the Third Reich are the common English names for Germany between 1933 and 1945, while it was led by Adolf Hitler and the National Socialist German Worker's Party (NSDAP). The name Third Reich (Drittes Reich, "Third Reich") refers to the state as the successor to the Holy Roman Empire of the Middle Ages and the German Empire of 1871–1918. In German, the state was known as Deutsches Reich (German Reich) until 1943, when its official name became Großdeutsches Reich (Greater German Reich).

On January 30, 1933, Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany. Although he initially headed a coalition government, he quickly eliminated his government partners. At this time Germany's borders were still determined by the Treaty of Versailles, the peace treaty between Germany and the allied powers of the United Kingdom, France, United States, Italy, and Japan at the end of the First World War. To the north, Germany was bounded by the North Sea, Denmark, and the Baltic Sea; to the east, it was divided into two and bordered Lithuania, The Free City of Danzig, Poland and Czechoslovakia; to the south, it bordered Austria and Switzerland and to the west, it touched France, Luxembourg, Belgium, the Netherlands, the Rhineland and Saarland. These borders changed after Germany regained control of the Rhineland, Saarland and the Memelland and annexed Austria, the Sudetenland and Bohemia and Moravia. Germany expanded into Greater Germany during the Second World War, which began in 1939 after Germany invaded Poland, triggering the United Kingdom and France to declare war on Germany.

Germany conquered and occupied most of Europe and Northern Africa during the Second World War. Millions of Jews and other minorities were persecuted and killed, particularly during the Second World War, amidst the Holocaust. Despite an alliance with other nations, mainly Italy and Japan, that together formed the Axis powers, by 1945, Germany had lost the war and ceased to exist. It was subsequently occupied after the war by the victorious allied powers of the Soviet Union, United Kingdom, United States, and France.

ดูวีดีโอได้ที่ลิงค์ด้านล้างนี้