ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

ลูกประคำหินลาวา 108 เม็ด สำหรับไว้ทำสมาธิ

฿5500.00
สำหรับทำสมาธิ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เครื่องรางของขลัง
  • รหัสสินค้า : 000236

รายละเอียดสินค้า ลูกประคำหินลาวา 108 เม็ด สำหรับไว้ทำสมาธิ

 
 
จำนวน ๑๐๘ ในลูกประคำนั้น เป็นจำนวนที่นำมาจากคุณพระรัตนตรัย ๑๐๘
 
ความจริงคุณพระรัตนตรัยมีมากมายสุดที่จะประมาณ ดังมีบาลีปรากฏในบทสวดมนต์ขันธปริตตคาถาตอนท้ายว่า อปฺปมาโณ พุทฺโธ พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้ อปฺปมาโณ ธมฺโม พระธรรมมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ อปฺปมาโณ สงฺโฆ พระสงฆ์มีคุณหาประมาณไม่ได้
 
แต่ท่านบัณฑิตแต่เก่าก่อน ท่านได้ย่อพระคุณของพระรัตนตรัยไว้เพื่อสะดวกแก่การสวดสาธยาย โดยจัดพุทธคุณไว้ ๕๖ พระธรรมคุณ ๓๘ และพระสังฆคุณ ๑๔ รวมเป็น ๑๐๘
 
วิธีนับนั้นท่านกำหนดให้นับตามอักษร พุทธคุณ ๕๖ เริ่มตั้งแต่ 
อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา อะ ระ หัง สัม มา สัม พุท โธ วิช ชา จะ ระ สัม ปัน โน สุ คะ โต โล กะ วิ ทู อะ นุต ตะ โร ปุ ริ สัท ธัม มะ สา ระ ถิ สัต ถา เท วะ มะ นุส สา นัง พุท โธ ภะ คะ วา ติ นับรวมได้ ๕๖ คำ นี่คือ พุทธคุณ ๕๖
 
พระธรรมคุณ ๓๘ นับเริ่มตั้งแต่ 
สฺวาก ขา โต ภะ คะ วะ ตา ธัม โม สัน ทิฏ ฐิ โก อะ กา ลิ โก เอ หิ ปัส สิ โก โอ ปะ นะ ยิ โก ปัจ จัต ตัง เว ทิ ตัพ โพ วิญ ญู หี ติ นับรวมได้ ๓๘ คำ นี่คือ พระธรรมคุณ ๓๘
 
ส่วนพระสังฆคุณ ๑๔ นั้น ท่านกำหนดให้ท่องนับท่อนเดียว คือ 
สุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ นับรวมได้ ๑๔ คำ นี่คือพระสังฆคุณ ๑๔
 
รวมพุทธคุณ ๕๖ พระธรรมคุณ ๓๘ พระสังฆคุณ ๑๔ นี่แหละคือ ที่มาของลูกประคำ ๑๐๘ ในความของหมายนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น้อมใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หาใช่มีความหมายเป็นไปในเรื่องราวของเครื่องรางของขลัง 
 
--------------------------
 
แมกมา เป็นวัสดุหลอมเหลวอยู่ภายในโลกเกิดจากการหลอมละลายของส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในชั้น แมนเทล (Mantle) ซึ่งเป็นชั้นที่ 2 ของโลก อยู่ระหว่างเปลือกโลก (Crust) กับแกนโลก (Core) โดยทั่วไปแล้วแมกมาจะมีความร้อนสูงมากมีลักษณะเป็น ของเหลวข้นๆ ที่มี ส่วนประกอบภายในเป็นทั้งของแข็งและก๊าซ โดยส่วนที่เป็นของแข็งนั้น คือ ผลึกแร่ (Mineral crystal) ที่มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ธาตุที่พบใน แร่ซิลิก้า (Silicate Mineral) ก๊าซที่อยู่ในแมกมานั้น ประกอบไป ด้วย คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ ก๊าซที่กักตัวอยู่ในแมกมานี้จะ ถูกล้อมรอบด้วยหินแมกมา มีสภาพเป็นของเหลวได้ เนื่องจาก ความร้อนมหาศาลทำให้อิออน (ions) ที่อยู่ภายในสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระนั่น
 
 
หินหลอมเหลวใต้พื้นโลก หรือที่เราเรียกกันว่า “ลาวา” ซึ่ง ลาวาเหล่านี้เกิดจากการหลอมละลายหิน และ แร่ธาตุต่างๆ ด้วยความร้อนใต้พื้นโลก ด้วยเหตุนี้ หินลาวาจึงมีสสาร และแร่ธาตุมากมายดังตัวอย่างตารางด้านล่างนี้
 
Material Percentage
SiO2 Content 62.53 %
CaO Content 3.88 %
MgO Content 0.43 %
Na2O Content 1.14 %
K2O Content 0.58 %
Fe2O3 Content 3.51 %
Al2O3 Content 24.57 %
MnO2 Content 0.12 %
 
หรือจะเรียกอีกอย่างได้ว่า หินอัคนีพุ (Extrusive ingneous rocks) บางทีเรียกว่า หินภูเขาไฟ เป็นหินหนืดที่เกิดจากลาวาบนพื้นผิวโลกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลึกมีขนาดเล็ก และเนื้อละเอียด เช่น หินบะซอลต์ หินไรออไรต์ และหินแอนดีไซต์
 
นอกจากนั้นนักธรณีวิทยายังจำแนกหินอัคนี โดยใช้องค์ประกอบของแร่ เป็น หินชนิดกรด หินชนิดปลางกลาง หินชนิดด่าง และหินอัลตราเมฟิก โดยใช้ปริมาณของซิลิกา (SiO2) เป็นเกณฑ์จากมากไปหาน้อยตามลำดับ (รายละเอียดในตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่า หินที่มีองค์ประกอบเป็นควอรตซ์และเฟลด์สปาร์มากจะมีสีอ่อน ส่วนหินที่มีองค์ประกอบเป็นเหล็กและแมกนีเซียมมากจะมีสีเข้ม
 
*ฟรีค่าจัดส่งในประเทศ และ มีจำนวนจำกัดครับนำมาจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟ 
 
สนใจติดต่อ 
โทร 089-1411002
Line : ommgallery
/* Products stats */