ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

ศิลปินอาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ : บัวเบิกอรุณ ๑๐ (ผลงานปี 2545) จำหน่ายแล้ว!


SOLD OUT
ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ โดย ศิลปินอาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : Art Masterpieces
  • รหัสสินค้า : 000238

รายละเอียดสินค้า ศิลปินอาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ : บัวเบิกอรุณ ๑๐ (ผลงานปี 2545) จำหน่ายแล้ว!

 

ศิลปินอาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ

(ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม 2548)

 

เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น อดทน ด้วยการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังแสงสว่าง จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็น รูปแบบของตนเอง มองโลกในแง่ดี เชื่อในคุณงามความดี สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการผสมผสานระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติ และอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสันสดใส สร้างรูปทรงต่างๆ อย่างอิสระและทรงพลัง จนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2548

 

ภาพยุคที่ 5 : หลุดพ้น ทดลอง แสวงหา สร้างสรรค์ไม่สิ้นสุด

 

เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา อ.ประเทือง เอมเจริญ อยู่ในจุดสูงสุด ไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องให้เป็นตำนานที่มีลมหายใจเท่านั้น ผลงานของศิลปินในตำนานผู้นี้ยังเป็นที่ต้องการของ art collector ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมาก ทำให้ภาพมีราคาสูงลิบในยุคนี้ อ.ประเทือง เอมเจริญ ได้รับรางวัล “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2548 แต่ความสำเร็จ ชื่อเสียง หรือเงินทองก็ไม่อาจรั้งให้หยุดทำงานได้ ผลงานในยุคนี้แสวงหาความแปลกใหม่ ไม่ยึดติดรูปแบบของตัวเอง ทำให้งานมีอิสรภาพในการนำเสนอ ซึ่งสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของธรรมชาติและลมหายใจทางศิลปะของ อ.ประเทือง เอมเจริญ แม้วัยจะเลย 70 ปีแล้วก็ตาม...

-----------------
Description :
Artist : Pratuang Emjaroen
Title : Blooming Lotus at Dawn No.10 (บัวเบิกอรุณ ๑๐)
Medium : Oilr on canvas
Canvas Size : 76 x 70 cm.
Include frame : 85 x 90 cm.
Style : Abstract Expressionism
Date of Creation : 2002 (2545)

 

ราคา 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท)

* จำหน่ายแล้ว!

 

ติดต่อสอบถาม 

โทร : 089-1411002

หรือ Line : ommgallery

Facebook : www.facebook.com/ommgallery