ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

ตราสัญลักษณ์มงคล 8 ในความหมายของชาวเนปาล

SOLD OUT
ตราสัญลักษณ์มงคล 8 ในความหมายของชาวเนปาลความหมาย คำว่า มงคล ได้แก่ เหตุให้ถึงความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญนี้จะมีขึ้นได้ก็เพราะได้กระทำเหตุ ที่จะให้ถึงความสุขความเจริญจึงเรียกมงคล มีไว้เพื่อ S
  • หมวดหมู่ : สินค้าโบราญจากตะวันออก
  • รหัสสินค้า : 000146

รายละเอียดสินค้า ตราสัญลักษณ์มงคล 8 ในความหมายของชาวเนปาล

ตราสัญลักษณ์มงคล 8 ในความหมายของชาวเนปาล

ความหมาย
คำว่า มงคล ได้แก่ เหตุให้ถึงความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญนี้จะมีขึ้นได้ก็เพราะได้กระทำเหตุ ที่จะให้ถึงความสุขความเจริญจึงเรียกมงคล

มีไว้เพื่อ Stamps ให้เป็นตราสัญลักษณ์มงคลต่างๆ 8 ประการ
อายุประมาณ 50 ปีขึ้น

หมายเหตุ : กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ขอนัดดูสินค้าเพื่อพูดคุยแรกเปลี่ยนกันได้ สอบถามเพิ่มเติม
คุณศิริพงศ์
โทร.089-1411002
/* Products stats */